Naša spoločnosť Tradetech s.r.o. sa už od svojho počiatku zaoberá aj predajom a delením hutníckeho materiálu.

Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie, tvárnenie za studena, na lisovanie alebo na hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne. Plechy sú dobre zváriteľné.

Medzi náš sortiment patrí:

Plechy valcované za tepla

 • Ťažné akosti
 • Konštrukčné akosti
 • Z mikrolegovaných ocelí
 • S výstupkami
 • Na stavbu lodí, kotlov a tlakových nádob

Plechy valcované za studena

 • Ťažné akosti
 • Bežné konštrukčné akosti
 • Pre elektrotechniku

Plechy pozinkované

 • Ťažné akosti
 • Konštrukčné akosti

Hrubé plechy

 • Konštrukčné akosti

PLECHY VALCOVANÉ ZA TEPLA

Ťažné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
pr EN 10 111/93
Nemecko
DIN 1614/86 T1, 2
Japonsko
JIS G 3131/90
USA US Steel
ASTM SAE
DD 11 St 22 *
StW 22
SPHC A 569 1008 KOHAL 280 T
KOHAL 240 T
 * Na ďalšie valcovanie za studena
Symboly: DD – ploché výrobky valcované za tepla k tvárneniu za studena, číslo – rozlišovací znak medzi oceľami

Konštrukčné akosti

Porovnanie akosti podla noriem

Európska norma Nemecko
DIN
17 100/80
Japonsko USA Rusko
GOST
380/88
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN 10 025/90
+ A1/93
EN 10 025/90 JIS G
3101/80
JIS G
3106/87
ASTM SAE
S 235 JR G2 Fe 360 BFN RSt 37-2 A570 – Gr.
30, 33, 36
A 569
A 283 – Gr.
C, D
1009
1010
1011
VSt 3 sp 11 375 KOSIL 240
KOSIL 240 Z
S 355 JO Fe 510C St 52-3 U SM 490 YA
SM 490 YB
SM 520 B
SM 520 C
A 570 –
Gr. 50, 55
VSt 5 sp 11 523 KOSIL 360
 Z vhodné na pozinkovanie máčaním

Z mikrolegovaných ocelí

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 149-2/95
Nemecko USA
ASTM
VSŽ
SEW 092/95 SEW 092/90 A 607/92a *
A 935/95 **
A 715/92a *
A 936/95 **
S 420 MC Q StE 420 TM Q StE 420 TM GRADE 60 GRADE 60 KODUR E 420 TS
 * Hrúbka do 6 mm  ** Hrúbka nad 6 mm
Symboly: S – konštrukčná oceľ, M – termomechanické válcovanie, číslo – min. Re v MPa, C – zvláštna tvárniteľnosť za studena

S výstupkami

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma Nemecko
DIN
17 100/80
Japonsko USA Rusko
GOST
380/88
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN 10 025/90
+ A1/93
EN 10 025/90 JIS G
3101/80
JIS G
3106/87
ASTM SAE
S 235 JR G2 Fe 360 BFN RSt 37-2 A570 – Gr.
30, 33, 36
A 569
A 283 – Gr.
C, D
1009
1010
1011
VSt 3 sp 11 375 KOSIL 240
KOSIL 240 Z
 Z vhodné na pozinkovanie máčaním

PLECHY VALCOVANÉ ZA STUDENA

Ťažké akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska únia Nemecko
DIN 1623/83 T1
Japonsko
JIS G 3141/90
USA Rusko
GOST
9045/80
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN
10 130/91
+ A1/96
EN
10 130/91
ASTM SAE
DC 01 Fe PO1 St 12 SPCC A 620
A 366
1008 08 JU VG 11 321
11 331
KOHAL 280
DC 03 Fe PO3 RRSt 13 SPCD A 620
A 366
A 619
1008 08 JU SV 11 301 KOHAL 240
 Symboly: D – ploché výrobky k tvárneniu za studena, C – válcované za studena, číslo – rozlišovací znak ocelí

Bežné konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Nemecko
DIN 1623/86 T2
Japonsko
JIS G 3125/87
USA Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
ASTM
A 661 M/91
SAE
St 37 – 2G Gr. C,
class 1,2
1010, 1012 11 375 * KOSIL 200 S
 * Podniková norma

Pre elektrotechniku

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 106/95
Nemecko
DIN 46 400/83
Japonsko
JIS C 2552/86
USA Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
Hrúbka 0,50 mm
M 330 – 50 A V 330 – 50 A 50 A 310 330 – 50 – A5 Ei 33  1) Dynamo Ei 33
M 350 – 50 A V 350 – 50 A 50 A 350 350 – 50 – A5 Ei 35  1) Dynamo Ei 35
M 400 – 50 A V 400 – 50 A 50 A 400 400 – 50 – A5 Ei 40 Dynamo Ei 40
Ei 45 Dynamo Ei 45
M 470 – 50 A M 470 – 50 A 50 A 470 470 – 50 – A5 Ei 50 Dynamo Ei 50
M 530 – 50 A V 530 – 50 A 530 – 50 – A5 Ei 55 Dynamo Ei 55
M 600 – 50 A V 600 – 50 A 50 A 600 600 – 50 – A5 Ei 60 Dynamo Ei 60
M 700 – 50 A V 700 – 50 A 50 A 700 700 – 50 – A5 Ei 70 Dynamo Ei 70
M 800 – 50 A V 800 – 50 A 50 A 800 800 – 50 – A5 Ei 80 Dynamo Ei 80
Hrúbka 0,65 mm
M 530 – 65 A V 530 – 65 A 530 – 65 – A5 Dynamo Ei 50
M 600 – 65 A V 600 – 65 A 600 – 65 – A5 Ei 60 Dynamo Ei 60
M 700 – 65 A V 700 – 65 A 700 – 65 – A5 Ei 70 Dynamo Ei 70
M 800 – 65 A V 800 – 65 A 65 a 800 800 – 65 – A5 Ei 80  1) Dynamo Ei 80
 1) Hodnoty podľa normy EN
Symboly: M – označenie ocele pre elektrotechniku, 2-miestne číslo – stonásobok hrúbky, 3-miestne číslo – stonásobok merných strát (W.kg-1) pri 1,5 T, A – neorientované plechy a pásy

PLECHY POZINKOVANÉ

Ťažké akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 142/90
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/77 T1
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
DX 51 D St 01 Z
St 02 Z
SGC C
SGC D1
A 526, A 527
A 653 CS Gr. A,B,C
10 004
11 331
ZINKOHAL 350
DX 52 D St 03 Z SGC D2 A 528, A 653
FS Gr. A,B
11 321 ZINKOHAL 300
  Symboly: D – ploché výrobky k tvárneniu za studena, X – spôsob válcovania nie je predpísaný, číslo – rozlišovací znak medzi oceľami, D – pre žiarové pokovovanie

Konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 147/91
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/80 T2
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
A 446 M A 653 M
S 220 GD Gr. A SS Gr. 33 11 343 ZINKOSIL 220
S 250 GD StE 250 – 2Z SGC 340 Gr. B SS Gr. 37 11 375 * ZINKOSIL 250
S 280 GD StE 280 – 3Z SGC 400 Gr. C SS Gr. 40 ZINKOSIL 280
S 320 GD StE 320 – 3Z SGC 440 SS Gr. 50 (1,2) ZINKOSIL 320
S 350 GD StE 350 – 3Z SGC 440 Gr. D,
class 1
SS Gr. 53
(3)
ZINKOSIL 350
 * Podniková norma, Symboly: S – ocele pre konštrukčné účely, číslo – min Re v MPa, G – iné charakteristiky, D – pre žiarové pokovovanie

HRUBÉ PLECHY

Konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 142/90
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/77 T1
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
DX 51 D St 01 Z
St 02 Z
SGC C
SGC D1
A 526, A 527
A 653 CS Gr. A,B,C
10 004
11 331
ZINKOHAL 350
DX 52 D St 03 Z SGC D2 A 528, A 653
FS Gr. A,B
11 321 ZINKOHAL 300
 Symboly: D – ploché výrobky k tvárneniu za studena, X – spôsob válcovania nie je predpísaný, číslo – rozlišovací znak medzi oceľami, D – pre žiarové pokovovanie