Oceľové zvodidlá zabezpečujú zachytenie vozidla
schádzajúceho z jazdného pruhu mimo cestu a jeho
presmerovanie späť na pozemnú komunikáciu.

O nás

Spoločnosť TRADETECH, s.r.o. so sídlom v Košiciach bola založená v roku 1997 slovenskými subjektmi zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

Už od svojho založenia pôsobila spoločnosť na európskom trhu v oblasti strojárenstva, stavebníctva a hutníckeho priemyslu. Neskôr sa činnosť spoločnosti TRADETECH s.r.o. sústredila na oblasť stavebníctva, špeciálne na stavby ciest. Začali sme spolupracovať s hlavnými stavebnými spoločnosťami v Európe ako IS COLAS, Eurovia VINCI, STRABAG, SKANSKA v ich zásobovaní cestnými zvodidlami a inými hutnými produktmi nevyhnutnými pre stavebnú výrobu. Obchodujeme aj so spoločnosťami v oblasti strojárenskej výroby.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti je:

  • komplexné zabezpečovanie dodávok oceľových zvodidiel, zábradlia a oceľových konštrukcií priamo na stavbu, vrátane technickej pomoci pri projektovaní a montáži, prípadne zabezpečenie montáže a šefmontáže. V tejto oblasti v rámci Slovenska poskytujeme služby na vrcholnej úrovni
  • zabezpečenie výroby kovových polotovarov, ako sú rôzne výpalky a konštrukčné prvky

Obchodujeme so spoločnosťami v Slovenskej a v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Ukrajine a Rumunsku.

Oceľové zvodidlá

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá alebo takzvané zvodidlá sú nevyhnutným prvkom bezpečnosti na cestách. Mnohokrát si ani neuvedomujeme akú dôležitú súčasť bezpečnej premávky predstavujú. Sme popredným dodávateľom zvodidiel pre cestnú premávku.

Zábradlia

Výroba a montáž všetkých druhov oceľových zábradlí na mosty, priepusty a násypy. Povrchová úprava je vykonaná podľa potrieb zákazníka.

Oceľový most

Spoločnosť TRADETECH s.r.o. Vám ponúka na predaj oceľový 12 tonový most využiteľný v prípade núdze ak Vám ten Váš starý spadne alebo ho strhne veľká povodňová voda. Je konštruovaný tak aby odolával rôznym poveternostným podmienkam, veľkým vodám a aj náporu vozidiel.