TRADETECH s.r.o.
Stará prešovská 10, 040  01 Košice

Telefón: (+421)-55-6780 513
Fax: (+421)-55-6780 449

Email
tradetech @ tradetech.sk

IČO: 36179418
IČ DPH: SK2020044477