MODRENIZÁCIA CESTY II/576 Herľany – Bidovce – dodávka a montáž zvodidiel
MODRENIZÁCIA CESTY III/3535 Domaša – Detrík  – dodávka a montáž zvodidiel
MOST DOMAŠA – dodávka a montáž zábradelných zvodidiel
MOST RUŽÍN – MARGECANY – dodávka a montáž zábradelných zvodidiel
CESTA I/59 Banská Bystrica – dodávka a montáž zábradlia
CESTA I/16 most Dvorníky – dodávka a montáž zábradelných zvodidiel
MODRENIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ MET V MESTE KOŠICEdodávka a montáž zábradlia
D1 FRIČOVCE MOST – oprava a montáž zvodidiel a zábradlia
D1 BRANISKO – oprava a montáž zvodidiel a zábradlia
DLHÉ nad CIROCHOU – oprava a montáž zvodidiel a zábradlia
I/67 POPRAD – KEŽMAROK – montáž zvodidiel CAR
ŠTÓS – RUDNÍK – oprava a montáž zvodidiel a zábradlia
BUZICA – montáž zvodidiel
ČERPACIA STANICA AGIP NA R1 KOŠICE ŠACA – montáž zvodidiel
HRIŇOVÁ – výroba a montáž zábradlia
DRIENOVEC– oprava a montáž zvodidiel a zábradlia
BANSKÁ ŠTIAVNICA – ŽARNOVICAmontáž cestných zvodidiel CARN2BL3
MOST ĽUBOTÍN – montáž zábradlia a mostných zvodidiel ZSH2
MOST HANISKA – montáž zábradlia a mostných zvodidiel ZSH2
MOST D1 DELŇA PREŠOV – montáž zábradlia a mostných zvodidiel ZSH2
NOVARTES TRNAVA – montáž zvodidiel CARN2BL3
MOST NIŽNÁ MYŠĽA – montáž mostných zvodidiel ZSH2
MOST VEĽKÉ RAŠKOVCE – montáž mostných zvodidiel ZSH2
CESTA II/534 POPRAD – STARÝ SMOKOVEC – montáž zvodidiel CARN2BL3
RUSKÉ PEKĽANY III/3460 – montáž zvodidiel CARH1BL3